יש אפשרות לחריטה, להוסיף בהערות בהזמנה

סט מחזורים עוד יוסף חי - עדות המזרח

סט מחזורים (ראש השנה, יום כיפור, סוכות, פסח, שבועות)

בכריכה קשה.

על פי רבותינו הקדושים האר"י והרש"ש זצוק"ל, ובצירוף הלכות , בקשות ותחינות, מספרי רבינו הגדול רשכבה"ג כמוהר"ר יוסף חיים זצוק"ל.

עם ביאורים בנוסח התפילות.

מחיר:

160.00

מבצע!