יש אפשרות לחריטה, להוסיף בהערות בהזמנה

חומש הגר"א סט (ה' כרכים) - מכון מורשת הגר"א

חומש הגר"א סט ה' כרכיםמכון מורשת הגר"א.

כל ביאורי ופירושי הגאון החסיד רבנו אליהו מוילנא זצוק"ל על התורה, ,

דקדוקי תורה, ביאורי הגר"א, ו'שמועות אליהו' – ילקוט ענק מספרי חכמי הדורות מחי' הגר"א ע"פ סדר המקראות

מחיר:

295.00

קטגוריות ,
מבצע!